DIsclaimer

Disclaimer website

Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van onze website. Het kan gebeuren dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Chiron kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Mocht je op deze site informatie tegenkomen waarvan je denkt dat deze onjuist is, neem dan contact met ons op.

Disclaimer e-mail

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is vertrouwelijk . Indien het niet voor u bestemd is, verzoeken wij u het te vernietigen en direct contact met ons op te nemen. Chiron verzorgt juridisch advies en verzorgt trainingen. Wij zijn gevestigd te Utrecht (handelsregister nr. 70443718). Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen. De voorwaarden zijn op onze website (www. chironcyber.com) in te zien en kunnen op verzoek toe worden gezonden. 
 
The content of this email, including attachments, is confidential .If you have received this email in error, please delete it from your system and notify us immediately. Chiron. is a company that provides legal advice and cyber security trainings with seat in Utecht (trade register no. 70443718). Our terms and conditions, which contain a limitation of liability, are applicable to all our services. The conditions can be downloaded from our website and will be provided upon request.