Compliance toolkit

Op laagdrempelige wijze aantoonbaar compliant aan de ISO27001 | NEN7510 | BIO | AVG

O365 Sharepoint compliance toolkit

Compliance toolkit binnen je bestaande O365 omgeving

Het hebben van het juiste gereedschap is van essentieel belang om informatiebeveiliging en privacy goed te kunnen implementeren. Om dit toegankelijker te maken voor organisaties hebben wij een cyber compliance toolkit ontwikkeld binnen MS O365.

Binnen dit governance center stellen wij organisaties in staat om op basis van de al bestaande O365 omgeving en met een veel lagere investering in vergelijking met bestaande GRC tools inzicht te krijgen en te houden in de huidige mate van compliance.

 

De omgeving bevat alle vereiste elementen en is intuïtief ingericht. Dit betekent dat je zonder dat hiervoor veel aanvullende training nodig is, snel aan de slag kunt. De omgeving bestaat uit twee onderdelen. De management kant is gericht op de informatiebeveiliging en privacy functionarissen en het management. De medewerker kant richt zich op de medewerkers en hun specifieke behoeften.

Zet je bestaande O365 licentie binnen je organisatie slim in, het aankopen van vaak dure en complexe tools is door onze oplossing niet meer nodig.

De omgeving is gericht op zowel de medewerkers als het management!